photo01
<
Click to close
>

373robwanders63@gmail.com

Type

Freebie

Video
Music
Photos
Biography
Press
SOCIAL

Rob Wanders sings Tim Buckley

a collection of Tim Buckley's most intimate and lyrical songs

Video

Less
More

Music

Photos

Biography

Rob Wanders studeerde zang bij Cora Canne Meijer aan de opera-academie van het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam (het huidige Conservatorium van Amsterdam). In 1993 behaalde hij daar zijn diploma. Hij heeft solistisch gezongen in oratoria en opera’s, onder meer onder dirigenten als Hartmut Haenchen, Ed Spanjaard, Julian Reynolds, Reinbert de Leeuw en Frans Brüggen. Hij gaf tot 2004 concerten met zijn klassieke trio ‘D.A.L.I.’ en met de zanger/pianist Wiebe Pier Cnossen vormde hij tot 2010 ‘Strangers in the Crowd’. Zij brachten voornamelijk jazz-standards, countrysongs, negro-spirituals en ballads.
Rob’s hoofdberoep is freelance koorzanger bij voornamelijk De Nationale Opera (voorheen De Nederlandse Opera). In het verleden deed hij dat ook bij de Nationale Reisopera, De Vlaamse Opera, Onafhankelijk Toneel Rotterdam, Koor Nieuwe Muziek en Bach Choir of The Netherlands.
In 2014 nam Rob een CD op met zijn muzikale vrienden Wiebe Pier Cnossen en Jan-Paul van der Meij getiteld "Rob Wanders sings Mickey Newbury". Deze CD is te koop nij o.a. I-Tunes, Spotify, Amazon.com, cdbaby.com etc., alsmede in de cd-winkel Concerto in de Utrechtsestraat in Amsterdam.
In 2017 kreeg deze CD een vervolg met de CD: Rob Wanders sings Tim Buckley. Ook deze is te koop bij o.a. I-Tunes, Spotify, Amazon.com.
Zowel Mickey Newbury als Tim Buckley behoren samen met Elvis, Johnny Cash en Willie Nelson tot Rob’s grote muzikale helden van de pop/country/folk/rock-muziek.

Rob Wanders studeerde zang bij Cora Canne Meijer aan de opera-academie van het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam (het huidige Conservatorium van Amsterdam). In 1993 behaalde hij daar zijn diploma. Hij heeft solistisch gezongen in oratoria en opera’s, onder meer onder dirigenten als Hartmut Haenchen, Ed Spanjaard, Julian Reynolds, Reinbert de Leeuw en Frans Brüggen. Hij gaf tot 2004 concerten met zijn klassieke trio ‘D.A.L.I.’ en met de zanger/pianist Wiebe Pier Cnossen vormde hij tot 2010 ‘Strangers in the Crowd’. Zij brachten voornamelijk jazz-standards, countrysongs, negro-spirituals en ballads.
Rob’s hoofdberoep is freelance koorzanger bij voornamelijk De Nationale Opera (voorheen De Nederlandse Opera). In het verleden deed hij dat ook bij de Nationale Reisopera, De Vlaamse Opera, Onafhankelijk Toneel Rotterdam, Koor Nieuwe Muziek en Bach Choir of The Netherlands.
In 2014 nam Rob een CD op met zijn muzikale vrienden Wiebe Pier Cnossen en Jan-Paul van der Meij getiteld "Rob Wanders sings Mickey Newbury". Deze CD is te koop nij o.a. I-Tunes, Spotify, Amazon.com, cdbaby.com etc., alsmede in de cd-winkel Concerto in de Utrechtsestraat in Amsterdam.
In 2017 kreeg deze CD een vervolg met de CD: Rob Wanders sings Tim Buckley. Ook deze is te koop bij o.a. I-Tunes, Spotify, Amazon.com.
Zowel Mickey Newbury als Tim Buckley behoren samen met Elvis, Johnny Cash en Willie Nelson tot Rob’s grote muzikale helden van de pop/country/folk/rock-muziek.
Rob acteerde ook in verschillende (tv)-commercials o.a. in: Kwikfit (2001), Zonzoo (2009), Rode Kruis (2009), Sparta-fiets (2010), Remia (2012) en Youfone (2017). In 1994 publiceerde Rob, in eigen beheer, een gedichtenbundel met gedichten van zijn hand: Een Eeuwige Roos. Deze kreeg een vervolg in 1999 met: Hé, Blauwe Vogel. In 2015 werd een nieuwe gedichtenbundel van Rob, getiteld 'Schaduw van het Verleden' uitgebracht door uitgeverij Salmoura. Deze bundel bestaat uit de twee eerder in eigen beheer uitgegeven bundels en nieuwe losse gedichten uit de periode 1994-2014.

Rob Wanders studied singing with Cora Canne Meijer at the Opera Academy of the former Sweelinck Conservatorium in Amsterdam (the current Conservatorium of Amsterdam).
He obtained his diploma there in 1993.
He has sung as a soloist in oratorios and operas, under conductors such as Hartmut Haenchen, Ed Spanjaard, Julian Reynolds, Reinbert de Leeuw and Frans Brüggen.. He gave concerts until 2004 with his classical trio 'D.A.L.I.' and with the singer / pianist Wiebe Pier Cnossen he formed until 2010 'Strangers in the Crowd'. They mainly played jazz standards, country songs, negro-spirituals and ballads.
Rob’s main profession is working as a freelance singer mostly with the Choir of The Dutch National Opera; in the past also with the Radio Choir, Choir of The Dutch Reisopera, Choir of the Flemish Opera, Chorus New Music, Capelle Amsterdam and The Bach Choir of the Netherlands.
In 2014 Rob recorded a CD with his musical friends Wiebe Pier Cnossen and Jan-Paul van der Meij entitled "Rob Wanders sings Mickey Newbury". This CD is for sale at I-Tunes, Spotify, Amazon.com, cdbaby.com, etc., as well as in the Concerto CD-shop in the Utrechtsestraat in Amsterdam.
In 2017 this CD was followed up by the CD: Rob Wanders sings Tim Buckley. This CD is also for sale at, among others, I-Tunes, Spotify, Amazon.com.
Both Mickey Newbury and Tim Buckley, together with Elvis, Johnny Cash and Willie Nelson belong to Rob's great musical heroes in the pop / country / folk / rock music.
Rob also acted in various (TV) commercials, including: Kwikfit (2001), Zonzoo (2009), Red Cross (2009), Sparta bicycle (2010), Remia (2012) and Youfone (2017).
In 1994, Rob published, his first poetry-album with poems by his hand: An Eternal Rose. This was followed up in 1999 with: Hey, Blue Bird. In 2015 a new poetry-album with poems poems by Rob, entitled 'Shadow of the Past', was published by Salmoura. This collection consists of the two previously published collections and new separate poems from the period 1994-2014.

Less
More

Press


Rob Wanders sings Mickey Newbury
Muziekwereld NTB
Mei 2015
"Wonderful Rob. You have done a beautiful job rendering some of Tim's most intimate, lyrical songs. Your full, resonate voice brings your deep feelings to Tim's music, and the musicians you have assembled do a marvelously sensitive job with the instrumental arrangements."
Lee Underwood (guitarplayer and best friend of Tim Buckley)

"De geschoolde stem van Rob Wanders blijft qua groove helemaal binnen het klassieke en de instrumentatie veel meer binnen het pop-stramien. Het creëert een nieuwe synthese die ik tot nu toe nog nooit gehoord heb".
rakenDra Smit

Booking Info

Indieplant Bookings

BOOK ? Outside NL: +31 228 350 880


Social

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.